اخبار بین الملل

رئیس هیأت مدیره انجمن حبوبات ایران ضمن تأکید بر برتری سهم صادرات نخود رسمی نسبت به واردات آن، گفت: طی هشت ماه ابتدایی امسال، بیش از ۵۳ هزار تن نخود رسمی صادر و ۲۰ هزار تن وارد کشور شده است.
روز نخست کارگاه عملیات رتبه بندی و مالی سامانه جامعه تجارت توسط انجمن حبوبات برگزار شد.