انجمن حبوبات ایران|انجمن حبوبات

معرفی انجمن

انجمن حبوبات ایران به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست‌اندرکاران و به هنگام نمودن آنان برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخگویی به مشکلات و نارسایی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، با موضوع فعالیت اعضا مانند واحدهای فرآوری، بسته‌بندی، صادرات و واردات در تاریخ 1399/10/29 تشکیل شد.