منشور انجمن

 1. توجه ویژه به شعائر مذهبی و شئونات اخلاقی و سرلوحه قراردادن آن ها در کلیه امور فردی و اجتماعی
 2. نظم و آراستگی محیط اداری، ظواهر فردی و حفظ وحدت رویه مجموعه در جهت خدمت رسانی بیشتر
 3. حفظ و اعتلای کرامت و شرافت انسانی و مدنی و تعهد به آن در همه شرایط کار
 4. عدم تعارض و حفظ بیطرفی در رسیدگی به امور کلیه اعضاء انجمن در یک سطح
 5. پایبندی به کلیه اصول قانونی در مناسبات اداری و حفظ استمرار در آن
 6. پرهیز از تبعیض و تضییع حقوق شهروندی کلیه اعضاء و اعتدال در تمامی امور محوله
 7. اهتمام بالقوه در حفظ و صیانت بیت المال و امانت داری در حراست از منابع و امکانات اعضا
 8. بهرمندی از خرد جمعی و ابتکار عمل توأم با اشتراک نهادن تجربیات و دانش در راستای تحقق آرمان های جمعی
 9. تلاش موثر و اهتمام جدی در برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها در راستای بالا بردن سطح علمی و بروز نمودن دانش اعضاء
 10. اعمال شفافیت در کلیه فرآیندهای شغلی و تجاری مبتنی بر حفظ اسرار سازمانی
 11. پیگیری امور و مشکلات مربوط به اعضاء تا حصول نتیجه دلخواه
 12. مسئولیت پذیری اجتماعی و بذل حسن نیت در کلیه مناسبات
 13. اعتقاد راسخ به کار جمعی و استفاده از نقطه نظرات اعضاء انجمن در تصمیم گیری ها
 14. پاسخگویی به موقع و هم راستا با شرح وظایف و اختیارت منتسب و همچنین التزام اخلاقی و اجرایی در بهرمندی از وظایف و اختیارات بیست و یک گانه این انجمن