اخبار انجمن حبوبات ایران

دبیر انجمن حبوبات ایران گفت: بخشی از افزایش قیمت حبوبات ناشی از افزایش قیمت حبوبات در بازارهای جهانی بوده و بخشی نیز مداخله واسطه‌هاست.
روز دوشنبه -14 بهمن 1402- بیست‌وهشتمین جلسه کمیته فنی با حضور داود لپه‌چی رئیس هیأت مدیره، جمعی از اعضای کمیته و تعدادی از مدیرعاملان صنایع بسته بندی برگزار شد.