اخبار انجمن حبوبات ایران

به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، واردات کالای حبوبات تا پایان سال جاری با ارز 28 هزار و 500 تومان صورت می‌گیرد.
چهل و سومین نشست هیأت مدیره انجمن حبوبات ایران به ریاست داود لپه چی به صورت فوق العاده برگزار شد.