بخشنامه

بخشنامه شماره 3

بخشنامه بررسی و اقدام لازم در رسیدگی به ارزش محصولات کشاورزی، فصلی و بورسی از جمله انواع حبوبات در صورت عدم وجود سوابق همزمان در بانک اطلاعات ارزش

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص بررسی و اقدام لازم در رسیدگی به ارزش محصولات کشاورزی، فصلی و بورسی از جمله انواع حبوبات در صورت عدم وجود سوابق همزمان در بانک اطلاعات ارزش ابلاغ شد.
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
بخشنامه شماره 2

بخشنامه مهلت مجاز برای ارسال کالا از هنگام خروج کالا از گمرک مبدأ تا هنگام وصول به گمرک مقصد

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص مهلت مجاز برای ارسال کالا از هنگام خروج از گمرک مبدأ تا هنگام وصول به گمرک مقصد ابلاغ شد.
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
بخشنامه 1

بخشنامه عدم شمول معافیت برای واردات کالاهای موضوع جزءهای 1، ۳ و ۵ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه گمرک کشور درخصوص عدم شمول معافیت جهت واردات کالاهای موضوع جزء­های ۱، ۳ و ۵ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.
۱۴۰۲/۰۷/۰۴