اخبار داخلی

ارز ترجیحی کالاهای کوتاژ شده حبوبات در سال 1402 (ابتدای فروردین تا پایان بهمن) به زودی پرداخت خواهد شد.
وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه‌ای زمان شروع ثبت سفارشات جدید و سهمیه‌بندی برنج و حبوبات را اعلام کرد.