اخبار داخلی

رئیس هیأت مدیره انجمن حبوبات ایران ضمن تأکید بر برتری سهم صادرات نخود رسمی نسبت به واردات آن، گفت: طی هشت ماه ابتدایی امسال، بیش از ۵۳ هزار تن نخود رسمی صادر و ۲۰ هزار تن وارد کشور شده است.
نخستین جلسه از دوره آموزشی «قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن»با تدریس دکتر مهدی رضایی در روز سه شنبه -30 آبان 1402- برگزار شد.